Selecciona les opcions de cercaNomés convocatòries obertes

Fons x Recerca és una guia dels programes de finançament de la recerca. Està pensada perquè els investigadors i els grups puguin localitzar aquells programes que els ofereixen oportunitats per finançar la seva recerca. Les diverses seccions permeten mantenir-se al corrent de les novetats dels programes, de manera que els investigadors puguin preparar el seu projecte amb antelació respecte a la publicació de les convocatòries.

Enllaços
Serveis de suport a la gestió de projectes de les universitats de la XVU

Universitat de Barcelona

Unitat de Projectes Internacionals de Recerca

Universitat de València

Servei d'investigació

Universitat Autònoma de Barcelona

Àrea de Desenvolupament i Valorització de la Recerca

Universitat Politècnica de Catalunya

Oficina Tècnica RDI

Universitat Politècnica de València

Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia

Universitat de les Illes Balears

Oficina de suport a la recerca

Universitat d'Alacant

Oficina de gestió de projectes internacionals

Universitat Pompeu Fabra

Servei de Recerca i Unitat d'Innovació i Parcs

Universitat Ramon Llull

Oficina de Recerca i Innovació

Universitat de Girona

Oficina d’Investigació i Transferència Tecnològica i de Coneixement

Universitat Rovira i Virgili

Servei de la Gestió de la Recerca

Universitat Jaume I

Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic

Universitat de Lleida

Oficina de Suport a la R+D+i

Universitat de Vic

Oficina Tècnica del Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement 

Universitat Miguel Hernández

Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació